Home

MADEM – Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku angielskim

MADEM – Mobile Application Development in Environment Monitoring – a New Program of Master Studies in English

madem